delivery  روش های ارسال :

کلیه سفارش ها در شهر تهران و سایر شهرستانها مطابق بازه زمانی هنگام ثبت سفارش انجام می پذیرد .

امکان تحویل سفارش در همه روز های هفته وجود دارد.

زمان تقریبی ارسال سفارشها 1 تا 4 روز کاری می باشد.

زمان تقریبی ارسال سفارشها ................ جهت اعتباری

زمان اعتبار پیش فاکتور 72 ساعت ( با توجه به شرایط حال بازار)