suggrstion    نظرات کاربران

  • به اشتراک گذاری تجربه خرید و کاربری محصولات با توجه به چهارچوب شرایط و قوانین سایت توسط کاربران پس از بررسی کارشناسان تایید.
  • آتی مهر کالا در قبال درستی یا نادرستی نظرات منتشرشده در این قسمت هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  • بررسی نقاط قوت و ضعف محصول پس از استفاده عملی و تجربی به صورت موجز و خلاصه.
  • جهت احترام به وقت بازدیدکنندگان سایت، لازم است هنگام نوشتن نقد، مطالب غیر ضروری را حذف کرده و فقط مطالب ضروری را در نقدتان لحاظ کنید.
  • کاربران می توانند نقد خود به هر بخش آتی مهر کالا را در قسمت مربوطه اعلام کنند.

شرایط ارسال پرسش یا پاسخ:

  • پرسش و پاسخ کوتاه باشد و زبان و رسم الخط فارسی و اسلوب نگارش در آن رعایت شود.
  • پرسش خودتان را فقط یک بار و زیر محصول مورد نظرتان بنویسید.
  • نظر یا پرسش و پاسخ، فقط باید در رابطه با کالا باشد.