کولر گازی

خرید انواع کولر گازی در فروشگاه اینترنتی آتی مهر کالا

جستجوی پیشرفته
 • مشاهده سریع
  63,000,000 ریال موجود است

  ظرفیت سرمایش:Btu/h 9000توان مصرفی:W918جریان مصرفی:A4راندمان انرژی:W/W 3/01میزان گردش جریان هوا:M3/H 520مدل کمپرسور:PH165G1-4DZDE1نوع کمپرسور:روتاریبرند کمپرسور:GMCCبالاترین سطح صدای یونیت داخلی:39dB(A)متوسط سطح صدای یونیت داخلی:36dB(A)کم ترین سطح صدای یونیت داخلی:33dB(A)وزن کل/وزن خالص: 23/27 kgدرجه حرارت محیط(سرمایش/گرمایش): 7-_43 Cمساحت قابل پوشش: 6-10 M2

  63,000,000 ریال

  موجود است
 • مشاهده سریع
  69,900,000 ریال موجود است

  ظرفیت سرمایش:Btu/h 9000توان مصرفی:W918جریان مصرفی:A4راندمان انرژی:W/W 3/01میزان گردش جریان هوا:M3/H 520مدل کمپرسور: PH165G1C-4DZDE1نوع کمپرسور:روتاریبرند کمپرسور:GMCCبالاترین سطح صدای یونیت داخلی:39dB(A)متوسط سطح صدای یونیت داخلی:36dB(A)کم ترین سطح صدای یونیت داخلی:33dB(A)وزن کل/وزن خالص: 23/27 kgدرجه حرارت محیط(سرمایش/گرمایش): 7-_43 Cمساحت قابل پوشش:...

  69,900,000 ریال

  موجود است
 • مشاهده سریع
  71,940,000 ریال موجود است

  ظرفیت سرمایش:Btu/h 12000توان مصرفی:W1287جریان مصرفی:A5/97راندمان انرژی:W/W 3/01میزان گردش جریان هوا:M3/H 500مدل کمپرسور: SL222CV-C7LUنوع کمپرسور:روتاریبرند کمپرسور:HIGHLYبالاترین سطح صدای یونیت داخلی:42dB(A)متوسط سطح صدای یونیت داخلی:37dB(A)کم ترین سطح صدای یونیت داخلی:35dB(A)وزن کل/وزن خالص: 28/33 kgدرجه حرارت محیط(سرمایش/گرمایش): 7-_52 Cمساحت قابل پوشش:...

  71,940,000 ریال

  موجود است
 • مشاهده سریع
  89,250,000 ریال موجود است

  ظرفیت سرمایش:Btu/h ۱۸۰۰۰توان مصرفی:W۱۹۸۲جریان مصرفی:A۹راندمان انرژی:W/W ۳/۰۱میزان گردش جریان هوا:M۳/H ۷۵۰/۸۰۰مدل کمپرسور:PH۳۴۰X۲CS-۴KU۱نوع کمپرسور:روتاریبرند کمپرسور:GMCCبالاترین سطح صدای یونیت داخلی:۴۳dB(A)متوسط سطح صدای یونیت داخلی:۳۹dB(A)کم ترین سطح صدای یونیت داخلی:۳۶dB(A)وزن کل/وزن خالص: ۴۴/۴۹ kgدرجه حرارت محیط(سرمایش/گرمایش): ۷-_۴۳ Cمساحت قابل پوشش:...

  89,250,000 ریال

  موجود است
 • مشاهده سریع
  109,480,000 ریال موجود است

  ظرفیت سرمایش:Btu/h 24000توان مصرفی:W2351جریان مصرفی:A11راندمان انرژی:W/W 3/01میزان گردش جریان هوا:M3/H 1100مدل کمپرسور:PH371X3CS-4MU1نوع کمپرسور:روتاریبرند کمپرسور:GMCCبالاترین سطح صدای یونیت داخلی:49dB(A)متوسط سطح صدای یونیت داخلی:44dB(A)کم ترین سطح صدای یونیت داخلی:40dB(A)وزن کل/وزن خالص: 48/55 kgدرجه حرارت محیط(سرمایش/گرمایش): 7-_43 Cمساحت قابل پوشش:...

  109,480,000 ریال

  موجود است
 • مشاهده سریع
  113,905,000 ریال موجود است

  ظرفیت سرمایش:Btu/h 18000توان مصرفی:W1753جریان مصرفی:A8/0راندمان انرژی:W/W 3/01میزان گردش جریان هوا:M3/H 800مدل کمپرسور: AW5522EKنوع کمپرسور: پیستونیبرند کمپرسور: KKبالاترین سطح صدای یونیت داخلی:42dB(A)متوسط سطح صدای یونیت داخلی:39dB(A)کم ترین سطح صدای یونیت داخلی:36dB(A)وزن کل/وزن خالص: 55/61 kgدرجه حرارت محیط(سرمایش/گرمایش): 20_55 Cمساحت قابل پوشش: 20_35 M2

  113,905,000 ریال

  موجود است
 • مشاهده سریع
  137,885,000 ریال موجود است

  ظرفیت سرمایش:Btu/h 24000توان مصرفی:W2337جریان مصرفی:A6/10راندمان انرژی:W/W 3/01میزان گردش جریان هوا:M3/H 1000مدل کمپرسور: AW5530EKنوع کمپرسور: پیستونیبرند کمپرسور: KKبالاترین سطح صدای یونیت داخلی:50dB(A)متوسط سطح صدای یونیت داخلی:45dB(A)کم ترین سطح صدای یونیت داخلی:42dB(A)وزن کل/وزن خالص: 55/61 kgدرجه حرارت محیط(سرمایش/گرمایش): 20_55 Cمساحت قابل پوشش:...

  137,885,000 ریال

  موجود است
 • مشاهده سریع
  148,000,000 ریال موجود است

  ظرفیت سرمایش:Btu/h 30000توان مصرفی:W2921جریان مصرفی:A13راندمان انرژی:W/W 3/01میزان گردش جریان هوا:M3/H 1000/1100مدل کمپرسور:PH420X3CS-KU1نوع کمپرسور:روتاریبرند کمپرسور:GMCCبالاترین سطح صدای یونیت داخلی:51dB(A)متوسط سطح صدای یونیت داخلی:47dB(A)کم ترین سطح صدای یونیت داخلی:45dB(A)وزن کل/وزن خالص: 59/68 kgدرجه حرارت محیط(سرمایش/گرمایش): 7-_43 Cمساحت قابل...

  148,000,000 ریال

  موجود است
 • مشاهده سریع
  155,870,000 ریال موجود است

  ظرفیت سرمایش:Btu/h 30000توان مصرفی:W2921جریان مصرفی:A14/1راندمان انرژی:W/W 3/01میزان گردش جریان هوا:M3/H 1100مدل کمپرسور: AW5538EKنوع کمپرسور: پیستونیبرند کمپرسور: KKبالاترین سطح صدای یونیت داخلی:54dB(A)متوسط سطح صدای یونیت داخلی:50dB(A)کم ترین سطح صدای یونیت داخلی:45dB(A)وزن کل/وزن خالص: 69/75 kgدرجه حرارت محیط(سرمایش/گرمایش): 20_55 Cمساحت قابل پوشش:...

  155,870,000 ریال

  موجود است
 • مشاهده سریع
  179,850,000 ریال موجود است

  ظرفیت سرمایش:Btu/h 36000توان مصرفی:W3505جریان مصرفی:A15/9راندمان انرژی:W/W 3/01میزان گردش جریان هوا:M3/H 1200مدل کمپرسور: AW5542Uنوع کمپرسور: پیستونیبرند کمپرسور: KKبالاترین سطح صدای یونیت داخلی:54dB(A)متوسط سطح صدای یونیت داخلی:50dB(A)کم ترین سطح صدای یونیت داخلی:45dB(A)وزن کل/وزن خالص: 69/75 kgدرجه حرارت محیط(سرمایش/گرمایش): 20_55 Cمساحت قابل پوشش:...

  179,850,000 ریال

  موجود است