اپادانا مطهری

میزان سپرده وثیقه نقدی (درصد) 0
حداکثر اقساط (ماه) 48
نرخ سود تسهیلات 36 ماهه (درصد) 15
نرخ سود تسهیلات 48 ماهه (درصد) 18
نوع تسهیلات کارت اعتباری
فروش در
شماره تماس 2
آدرس کرج مطهری نبش پل ازادگان پلاک56

مشاهده محصولات از آپادانا مطهری تماس