یعقوب ملکی

میزان سپرده وثیقه نقدی (درصد) 0
حداکثر اقساط (ماه) 48
نرخ سود تسهیلات 36 ماهه (درصد) 15
نرخ سود تسهیلات 48 ماهه (درصد) 18
نوع تسهیلات کارت اعتباری
فروش در آذربایجان شرقی
شماره تماس
آدرس آذرشهر خ امام به طرف مرکز شهر بازار بیرون روبه روی مسجد جامع حاج کاظم فرش ملکی

مشاهده محصولات از فرش ملکی تماس

جدیدترین های فرش ملکی